เงื่อนไขที่ควรต้องอ่านก่อนโอนเงินนะครับ


กรณีแผ่นเสียเคลมได้ครับ - แต่ขออนุญาตจัดส่งแผ่นใหม่ไปให้พร้อมกับสินค้างวดต่อไป
แต่ถ้าต้องการเคลมโดยไม่รอสั่งงวดต่อไป จะต้องมีค่าจัดส่งเพิ่ม 40 บาทครับ (ส่งแบบลงทะเบียน)

แผ่นเสีย  เปิดไม่ได้ สะดุด กระตุกทั้งแผ่นจนดูไม่ได้ เคลมได้ครับ 1-2 แผ่นไม่ต้องส่งคืน
ยกเว้นแจ้งเสียหลายแผ่น รบกวนส่งคืนเพื่อเช็คแผ่นนะครับ (ดูจากจำนวนที่สั่งด้วยนะครับ)

สำหรับ แผ่นที่ไม่อ่าน หรือ ดูในคอมได้ แต่เปิดกับเครื่องเล่นดีวีดีไม่ได้ 
ขอแนะนำให้ลองเปลี่ยนไปลองเล่นเครื่องอื่นดูก่อนนะครับ เพราะกรณีที่เครื่องเล่นบางยี่ห้อ
ไม่อ่านแผ่นไร้ท์ หรือ หัวอ่านเริ่มเก่าจะเริ่มไม่อ่านบางแผ่น ไม่สามารถแก้ไขได้นะเพราะเป็นที่เครื่องเล่น

กรณีสินค้าถ้าไม่ถึงมือผู้รับ
หากเป็นความผิดของทางร้าน ทางร้านยินดีรับผิดชอบเต็มที่ครับ
 
แต่ถ้าสินค้าถูกตีกลับเนื่องจาก
/ คุณลูกค้าพิมพ์ที่อยู่มาผิดหรือไม่ครบ  ( เพราะเราใช้วิธี Copy ข้อมูลแล้ว Paste ครับ )
/ ไม่มีผู้รับ หรือ ปฏิเสธการรับสินค้า ( กรณีที่ไม่ได้แจ้งที่บ้านไว้ )
/ พนักงานออกใบแจ้งให้ไปรับสินค้าแล้วแต่ไม่ไปรับภายในกำหนด / ย้ายที่อยู่โดยไม่แจ้ง
 
ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆได้ทั้งสิ้น เพราะสินค้าไม่ได้ถูกตีกลับมาที่ร้านนะครับ


--------------------------------------------------------------------------